Oxygen Training

Phương án 2

Phương án 1: học, nghiên cứu, tổng hợp rồi đào tạo.
Phương án 2: nghiên cứu, thực làm, rồi đào tạo.
Oxygen Training chọn phương án 2.

Nguyễ Tiến Nghĩa Training tại Novaland

Oxygen từ 2008

Chúng tôi đi từng bước, từ làm web, đến làm SEO, đến làm Ads rồi Marketing. Trải nghiệm bài bản, từng bước để đào tạo.

Training ở BĐS Hưng Thịnh

Giá trị hơn

Oxygen Training tập trung vào giá trị. Các khóa học được thiết kết bài bản và luôn lắng nghe, cập nhật để tạo giá trị nhiều hơn.

Oxygen Training đã triển khai?
10
Chủ đề
36
Khóa học
899
Học viên
700
Phản hồi tích cực
Oxygen Training

Kiến Thức