Tại sao cần học quảng cáo online?

Cha ông dạy “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Tôi tự tin răng, ăn là bản năng, nói cũng vậy, cũng biết gói và mở luôn. Nhưng cũng phải học nếu muốn nó tốt. Huống chi lại là làm quảng cáo, một bộ môn hay lĩnh vực vừa mang tính khoa học, lại gồm cả tính nghệ thuật và đòi hỏi sự nỗ lực lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *